ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Drugo javno zbiranje ponudb za oddajo umetniških ateljejev v najem v Novi Pekarni

Objavljamo javno zbiranje ponudb za oddajo umetniških ateljejev v najem na naslovu Stari trg 17, Velenje (Nova Pekarna).Zgrajeni so bili v sklopu projekta »CTN Revitalizacija starotrškega jedra«. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Ateljeji se oddajajo v najem ustvarjalcem s področja kulturno umetniškega ustvarjanja, kot so likovna umetnost, slikarstvo, kiparstvo, studijska fotografija, intermedija in podobno.

Do razpisa, kjer so podrobneje med drugim opredeljena merila za ocenjevanje in pogoji najema ter vloga, lahko dostopate tukaj: 

Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času objave javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. št. 041496120 ali e-poštni naslov: janko.urbanc@mc-velenje.si, direktor Mladinski center Velenje, od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro.

Ni dogodkov

Izpostavljeno