ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Pekarna

Na pobudo mladih ustvarjalcev Šaleške doline je bila predstavljena problematika pomanjkanja ustreznih prostorov in tako je bila podana idejo revitalizacije prostorov zapuščenega industrijskega objekta, stare pekarne, ki je ustrezno velika, na ugodni lokaciji in jo je mogoče v veliki meri obnoviti s prostovoljnim delom. To se je v letu 2012 tudi zgodilo. Mladi ustvarjalci so jo ob izdatni pomoči (so)delavcev Mladinskega centra, Šaleškega študentskega kluba in eMCe placa, očistili, prepleskali in preuredili v prijeten, varen prostor za razstavišče in umetniško ustvarjanje (ateljejski prostori).

Trenutno v prostorih stare pekarne domuje Kulturno umetniško društvo Koncentrat (ki je nastalo iz jedra pobudnikov za revitalizacijo objekta) ter nekaj aktivnosti Krajevne skupnosti Staro Velenje. Objekt je med prebivalci Starega Velenje dobro sprejet in uživa polno podporo. V letu 2013 je Mestna občina Velenje pristopila k delni sanaciji najnujnejših del, tako je bila popravljena streha, napeljana je voda ter kanalizacija v objektu pa je ponovno tudi elektrika. Ob napeljavi elektrike je KS Staro Velenje pridobilo še zunanjo elektro omarico za prireditve.

Objekt stara pekarna je v upravljanju Mladinskega centra Velenje, skupaj z KUD Koncentrat.

Pekarna, od takrat ko smo jo prejeli, očistili in ji dali vsebino