ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Letni kino

Zgodovina

V letu 2009 so mladi ob praznovanju 50. letnice MOV v okviru mladinske prostovoljne delovne brigade očistili povsem zarasli prostor nekdanjega letnega kina, ki je bil zapuščen in deloma zasut že več kot 30. let. V letu 2010 so s podobno prostovoljno delovno brigado letni kino še zamrežili. V letu 2012 je Mestna občina Velenje pristopila k dodatni ureditvi objekta in zagotovila dostop za obiskovalce z zgornje strani, dodatno pot v letnem kinu, plato za postavitev začasnega objekta (v srednjeročnem planu), ter razširitev stopnic, ki vodijo do prizorišča. Mladinski center Velenje, ki je obenem tudi skrbnik prostora, je v letnem kinu skupaj s partnerji/prijatelji pripravil več dogodkov, različnih žanrov, filmskih večerov, koncertov, perfpramsov, manjših festivalov, do učilnice v naravi. Vse od leta 2010, do 2013 je v zimskem času Hokejski klub Velenje v njem pripravljal naravno drsališče. Očiščen objekt je bil med občani in lokalno skupnostjo dobro sprejet.

Letni kino ob Velenjskem Škalskem jezeru ponovno zaživel

Letni kino ob Škalskem jezeru, ki ga upravlja Mladinski center Velenje, je pred desetletjem po njegovi obnovi postal pomembno koncertno, festivalsko in športno prizorišče na prostem.

Med epidemijo je, tako kot druge javne površine, sameval, so pa ob sproščanju ukrepov zaposleni in sodelavci organizirali čistilno akcijo in razna vzdrževalna dela.

V tem času, ko je mladinska in druga infrastruktura zaprta ali pa njeno delovanje okrnjeno pa se je Mladinski center odločil, da omogoči brezplačno uporabo in izvajanje aktivnosti za mlade več športnim društvom, ki na površinah Letnega kina trenirajo karate, tai chi, izvajajo jogo in podobno.

V prihodnjih mesecih je bilo sicer načrtovanih kar nekaj različnih dogodkov, od Indikampa za otroke, do tradicionalnih festivalov kot sta Vratolom, ki ga prireja društvo Železni aktivizem in ekološki Festival nasedlega kita, do Velikega koncerta na Letnem kinu, v organizaciji Zavoda eMCe plac s partnerji pa prijetni poletni večeri ob raznolikih kulturnih vsebinah.

 

Koliko od naštetega se bo lahko izvedlo, je težko napovedati, program pa lahko spremljajte na spletni strani http://www.mc-velenje.si/ in https://emceplac.si/ in na družabnih omrežjih, kjer boste o dogajanju obveščeni.

Najem prostora

Prostor je v lasti Mestne občine Velenje, le-ta pa je dala prostor v upravljanje Mladinskemu centru Velenje. Najemnine za izvedbo dogdka ne zaračunavamo, kadar gre za dogodek NEtržne narave. Kadar gre za tržno dejavnost, se o najemnini dogovorimo z najemnikom. Za najem prostora se oglasite na elektronski naslov: info@mc-velenje.si

Opis prostora

Prostor je ograjen in NI pokrit.

Tla so peščena.

Prostor ima hidrantno vodo.

Električna omarica (3 x 360 W (2×32 A in 1×20 A)) ter 10 x 220 W (od tega 8×16 A in 2×20 A)

2 x kemični WC (1 x moški in 1 x ženski)

Servisno/gostinski objekt (lesena hiška) velikosti 3 kvadratne metre

Pogoji uporabe

Mladinski center Velenje je zaradi nekaj manjših neljubih dogodkov ob prireditvah (zunanjih najemnikov) postavil standard, katerih se je potrebno striktno držati in sicer:

 1. varovanje prireditve (registriran poslovni subjekt): 8 varnostnikov, varnostni načrt
 2. čiščenje prostora letnega kina z okolico med in po prireditvi (najem dodatnih zbirnikov za smeti in odvoz, zagotovitev čistilcev za pobiranje in ločevanje odpadkov)
 3. prodaja vstopnic na samem dogodku in vodenje evidence o vstopnini,
 4. zdravstvena in požarna varnost (reševalno vozilo na sami prireditvi, usposobljeno osebje za izvajanje prve pomoči, prisotnost dežurne gasilske službe),
 5. ureditev zaodrja (backstage), kadar gre za tovrstne dogodke
 6. zaščita odra in zaodrja (ograje)
 7. najem A-testiranega prireditvenega odra kadar gre za tovrstne dogodke
 8. Ureditev potrebnih soglasij in dovoljne:
 9. soglasje PV Invest (soglasje upravljalca prostora – uporaba prostora in dovozne poti, seznanitev s prireditvijo),
 10. soglasje MOV (prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom, soglasje lastnika zemljišča – letnega kina),
 11. soglasje/pogodba s skrbnikom prostora MC Velenje,
 12. prijava prireditve na policijski postaji Velenje ali Upravno enoto Velenje (odvisno od vrste dogodka)
 13. seznanitev PGD Velenje in ZD Velenje s prireditvijo,
 14. prijava prireditve na SAZAS, IPF in ZAMP, za plačilo avtorskih pravic (odvisno od vrste dogodka);

Mladinski center Velenje vam proti plačilu opravi vse potrebne najeme in pridobi soglasja,… ter vam ponudi še dodatne storitve:

 • najem dodatnega kemičnega WC-ja
 • zvočna tehnika (9000W RMS) + 2 tehnika (oz. po dogovoru glede na točne tehnične potrebe),
 • lučna tehnika + tehnik
 • logistika (prevozi ozvočenja in ostale opreme, postavitev celotnega prizorišča – varnostna osvetlitev, oder, zaodrje, mešalni pult, ograje, vodja tehnike …)
 • predvajanje koncerta na veliko platno v živo (3 kamere, platno, projektor, videomikser + 4 tehniki, postavitev)
 • in še kaj, odvisno od vaših potreb

Letni kino nekoč in danes ter kako je nastal