ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Učna pomoč

Učno pomoč za otroke in mladostnike (osnovna šola) v naših prostorih organizira in vodi CSD Velenje, ki v program vključuje svoje javne delavce s primerno izobrazbo Izvaja se med ponedeljkom in četrtkom, med 13.00 in 17.00 uro.

Mladinski delavci in prostovoljci MC Velenje pa njihov program dopolnjujemo z mentorsko vodenimi prostočasnimi aktivnostmi, ki trajajo do 20.00 (Inkubus program)

Z novim šolskim letom pride tudi nova domača naloga..

KO SMO PRIDNI SMO PAČ PRIDNI ( "zasačeni" pri pisanju domače naloge)

KO NAREDIMO ŠOLSKE OBVEZNOSTI, JE PA ČAS ZA SPROSTITEV