ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Razpis za izdelavo logotipa projekta BE YOUTH

Ciljni razpis za izdelavo logotipa projekta BE YOUTH - izgradnja Evrope skozi mladinsko participacijo


Rok za oddajo: 15. december 2015


Člen 1 - Občine Castel Bolognese - Italija, Roquetas de Mar - Španija, Odorheiu Secuiesc - Romunija, Mazsalaca - Latvija, Capizzzy - Italija, Csurgo - Madžarska, Pegeia - Ciper in Mladinski center Velenje - Slovenija, skupaj sodelujejo v evropskem projektu BE YOUTH – izgradnja Evrope skozi mladinsko participacijo.
Zgoraj omenjeni objavljajo ciljni razpis, s katerem pozivajo h izdelavi logotipa za projekt BE YOUTH.


Člen 2 – Cilj razpisa je oblikovanje logotipa projekta, ki bo kreativen, zabaven in privlačen ter bo uporabljen na vseh dokumentih, internetni strani in Facebook profilu. Prav tako bo uporabljen na vseh promocijskih in ostalih materialih, ki se tičejo projekta BE YOUTH – izgradnja Evrope skozi mladinsko participacijo. Sodelujoči lahko uporabijo slike in/ali besede. Prav tako ni nobenih omejitev glede kreativnosti. Sprejeti in ovrednoteni bodo samo dokumenti, ki jih bomo sprejeli v »pdf« formatu. Vsak prispevek mora biti izviren in ne sme biti prekopiran iz interneta.


Člen 3 - Razred oziroma šola, ki bo zmagala na razpisu bo prejela tudi denarno nagrado v višini 1.000,00 evrov.
Razpis je namenjen mladim: primerni udeleženci so osnovnošolski razredi (oziroma šole), z učenci, ki so rojeni v letih 2002, 2003, 2004. Vsak razred lahko odda samo en predlog. Šola pa lahko odda več predlogov (več razredov). Sodelovati ne morejo posamezni udeleženci, ampak samo razredi kot celota. Nagrada je namenjena kot prispevek za šolski izdatek razreda (šola v naravi, zaključna ekskurzija,…).


Člen 4 – Nagrajen razred (šola) bo izbran v dveh korakih. V prvem koraku, bo vsak partner v projektu, iz prvega člena tega razpisa, določil zmagovalca v svoji občini. V drugem koraku bodo vse partnerske organizacije v projektu ocenile vseh 8 predlogov (zmagovalca iz vsake občine). Zmagovalec razpisa bo znan februarja 2016, ko se bodo partnerske organizacije sestale v občini Odorheiu Secuiesc (Romunija). Možen je samo en zmagovalec. V primeru, da bosta dva udeleženca razpisa dobila enako število glasov, se bo glasovanje ponovilo, saj je možen le en zmagovalec.


Člen 5 – Udeleženci razpisa morajo svoje predloge poslati na elektronski naslov lokalnega partnerja in elektronski naslov glavnega partnerja, do 15. Decembra 2015:
- OBČINA MAZSALACA (LV)
dome@mazsalaca.lv + europeanprojects@comune.castelbolognese.ra.it
- MESTNA OBČINA VELENJE - MLADINSKI CENTER VELENJE (SI)
info@mc-velenjie.si + europeanprojects@comune.castelbolognese.ra.it
- OBČINA ODORHEIU SECUIESC (RO)
varoshaza@varoshaza.ro + europeanprojects@comune.castelbolognese.ra.it
- OBČINA CAPIZZI (IT)
comunedicapizzi.europa@gmail.com + europeanprojects@comune.castelbolognese.ra.it
- OBČINA CSURGO’ (HU)
polgarmester@csurgo.hu + europeanprojects@comune.castelbolognese.ra.it
- OBČINA ROQUETAS DE MAR (ES)
empleo@aytoroquetas.org + europeanprojects@comune.castelbolognese.ra.it
- OBČINA PEGEIA (CY)
research@pegeiamunicipality.com + europeanprojects@comune.castelbolognese.ra.it
- OBČINA CASTEL BOLOGNESE (IT)
europeanprojects@comune.castelbolognese.ra.it

Vsak partner v projektu bo izbral lokalnega zmagovalca do 15. januarja 2016 in vse udeležence v razpisu (šole) o rezultatih obvestil do 20. januarja 2016.
Na razpisu lahko sodelujejo osnovne šole, ki imajo sedež v občinah, ki so udeležene v projektu BE YOUTH.

Morebitna vprašanja v zvezi z Ciljnim razpisom za izdelavao logotipa..., posredujete na e naslov: marko.pritrznik@mc-velenje.si