ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Objavljen javni razpis za mladinske projekte v MO Velenje

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI - MPA 2015

 • Na javni razpis se lahko prijavijo:
  - organizacije članice Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic z zamrznjenim članstvom) - 2. PROJEKTA;
  - posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami članic Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic z zamrznjenim članstvom) - 1. PROJEKT.
 • Razpisni rok: Razpis se prične 13. februarja 2015 in se zaključi 16. marca 2015.
 • Višina razpisanih sredstev: Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 15.000 €. 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV MLADIH ZA DOSEGO CILJEV IZ LOKALNEGA PROGRAMA MLADIH - MLADINSKA STRATEGIJA

 • Prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje
 • Razpisni rok: Razpis se prične 13. februarja 2015 in se zaključi 16. marca 2015
 • Višina razpisanih sredstev:
  Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 35.000 € - od tega zneska je 20.000 € namenjenih za projekte, ki jih bo Mestna občina Velenje financirala v celoti, 15.000 € pa je namenjenih za projekte, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 50 % vrednosti projekta. V primeru, da projekti, ki jih MOV financira v celoti, ne bodo porabili vseh razpisanih sredstev v višini 20.000 €, se bo ostanek sredstev namenil za projekte, ki jih MOV sofinancira v višini 50 % in obratno - če projekti, ki jih MOV sofinancira v višini 50 %, ne bodo porabili vseh razpisanih sredstev v višini 15.000 €, se bo ostanek sredstev namenil za projekte, ki jih MOV financira v celoti.

  Projekti, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala ali financirala, so razdeljeni v dva ranga:
  - prvi rang predstavljajo projekti, ki bodo financirani 100 %, vendar najvišji možni znesek financiranja ne sme presegati 4.000 €;
  - drugi rang predstavljajo projekti, ki bodo sofinancirani 50 %, vendar najvišji možni znesek sofinanciranja ne sme presegati 2.000 €.

PRAVILNIK ZA OBA JAVNA RAZPISA: