ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

NAJ PROSTOVOLJEC IN PROSTOVOLJNA ORGANIZACIJA LETA 2017 V MESTNI OBČINI VELENJE

Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje, pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča objavljajo javni natečaj, preko katerega bodo na podlagi prijav izbrani prostovoljke, prostovoljci in naj prostovoljna organizacija leta 2017 v Mestni občini Velenje.

 

Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naziv v dveh starostnih kategorijah, in sicer DO 30 let ter NAD 30 let. Kot starostna meja bo upoštevana starost, dopolnjena v letu 2017.

 

Javni natečaj je razpisan tudi za naziv naj prostovoljne organizacije v letu 2017 v Mestni občini Velenje. 

 

1. POGOJI ZA SODELOVANJE

NATEČAJ NAJ PROSTOVOLJKA/PROSTOVOLJEC 2017 V MESTNI OBČINI VELENJE

 • Predlagatelj je lahko posameznica oz. posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod in druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava.
 • Prijavljeni posameznik/posameznica mora imeti stalno prebivališče v Mestni občini Velenje oziroma mora njegovo/njeno delovanje v letu 2017 biti povezano z Mestno občino Velenje, za svoje delo ne sme biti zaposlen-a za izvajanje dejavnosti, za katero se ga/jo prijavlja na natečaj, prav tako za svoje delo ni smel-a prijeti plačila preko kakršnekoli pogodbe ali študentske napotnice.
 • Če je aktiven-a na več področjih se v razpisnem obrazcu to jasno opredeli in pri vsaki rubriki ter posebej zabeleži
 • Prijavljeni posameznik/posameznica mora biti s prijavo seznanjen-a in se mora z njo strinjati. Svoje strinjanje potrdi s podpisom prijavnice in priloženega življenjepisa.
 • Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – PRIJAVNICO, ki jo lahko dobi na spletnih straneh strani: www.mc-velenje.si, www.velenje.si (zavihek za občane, podstran javne objave in razpisi) ali prejme po navadni ali elektronski pošti (sporočilo na: info@msv.si).
 • Obvezna priloga k prijavnici je kratek življenjepis (v kategoriji DO 30 let je obvezen v europass obliki http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx) prijavljenega/prijavljene (maksimalno 500 znakov). Prijavnici so zaželena priložena dokazila o opravljanju prostovoljnega dela (to so lahko fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih in druga dokazila o prostovoljnem delu prijavljenega/prijavljene osebe).

 

NATEČAJ NAJ PROSTOVOLJNA ORGANIZACIJA 2017 V MESTNI OBČINI VELENJE

 • Predlagatelj je lahko posameznica oz. posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod in druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava.
 • Prijavljena organizacija mora imeti sedež v Mestni občini Velenje. Njihovo delovanje v letu 2017 mora biti povezano z Mestno občino Velenje.
 • Organizacija, ki je v zadnjih 5. letih prejela naziv Naj prostovoljna organizacija MOV, se za ta naziv ne mora prijaviti.
 • Prijavljena organizacija mora biti s prijavo seznanjena in mora kot dokazilo posredovati soglasje izvršnega organa.
 • Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – PRIJAVNICO, ki jo lahko dobi na spletnih straneh strani www.msv.si, www.mc-velenje.si, www.velenje.si (zavihek za občane, podstran javne objave in razpisi) ali prejme po navadni ali elektronski pošti (sporočilo na: info@msv.si).
 • Obvezna priloga k prijavnici je kratek pregled dela organizacije skozi njeno zgodovino in poslanstvo organizacije (maksimalno 500 znakov). Prijavnici morajo biti priložena dokazila o opravljanju prostovoljnega dela organizacije (to so lahko fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih in druga dokazila o prostovoljnem delu organizacije).

 

 

 

 

2. IZBIRA NAJBOLJŠIH

O izbiri prostovoljk in prostovoljcev leta 2017 v Mestni občini Velenje, bo na podlagi prispelih prijav odločala komisija: Marko Pritržnik - direktor MC Velenje, Amadej Šuperger - predsednik MS Velenje, Breda Kolar - podžupanja MOV, Dragan Martinšek - vodja urada UDD MOV.

 

KRITERIJ ODLOČANJA:

NATEČAJ NAJ PROSTOVOLJKA/PROSTOVOLJEC 2017 V MESTNI OBČINI VELENJE

Kot kriterij odločanja bodo komisiji služili predvsem dosežki posameznikov/posameznic:

 • rezultati njihovega dela;
 • prevzemanje odgovornosti znotraj organizacij-e;
 • število izvedenih prostovoljnih projektov;
 • funkcije in nivo samoiniciativnosti in samostojnosti pri tem projektu;
 • aktivna participacija v projektu;
 • širjenje prostovoljstva;
 • vpliv na lokalno okolje;
 • število opravljenih prostovoljnih ur v letu 2017;
 • število opravljenih usposabljanj ter
 • splošni vtis prostovoljnega dela v letu 2017.

 

NATEČAJ NAJ PROSTOVOLJNA ORGANIZACIJA 2017 V MESTNI OBČINI VELENJE

Kot kriterij odločanja pri naj prostovoljni organizaciji bodo komisiji služili predvsem dosežki organizacije:

 • število članic/članov;
 • število prostovoljk/prostovoljcev;
 • izvedeni projekti/programi;
 • pridobljena sredstva za izvedbo projekta/programa;
 • vpliv na okolje;
 • širjenje prostovoljstva;
 • število opravljenih prostovoljnih  ur v letu 2017;
 • status organizacije (prostovoljna, humanitarna in ali deluje v javnem interesu) ter
 • celotno skupno prostovoljno delo v letu 2017.

 

 

Odločitev komisije je dokončna. Komisija si pridržuje tudi pravico, da podeli posebna priznanja izven navedenih kategorij in da v posamezni kategoriji ne podeli naziva, če bo presodila, da je število ali kvaliteta prijav prenizka.

 

 

 

3. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prijavnica naj bo zaradi berljivosti izpolnjena v e-obliki (preko računalnika in ne ročno), ni pa to pogoj za njeno veljavnost.

Prijavnico (s prilogami) pošljite priporočeno najkasneje do četrtka, 15. marca 2018, na naslov: Mladinski svet Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje. Velja poštni žig s tem datumom in oznako na kuverti

 "NAJ PROSTOVOLJEC 2017 V MOV".

Prijavnico (word dokument) pošljite tudi po elektronski pošti na naslov info@msv.si .

 

 

 

 

 

 

4. ZAKLJUČNA PRIREDITEV IN PRIZNANJA

Zaključna prireditev natečaja, na katero bodo povabljeni vsi prijavljeni posamezniki in posameznice, bo potekala predvidoma v soboto, 7. aprila 2018. Na prireditvi bodo podeljeni nazivi izbranim prostovoljkam, prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam ter simbolična priznanja in nagrade.

 

Priznanja za sodelovanje bodo prejeli vsi prijavljeni posamezniki in posameznice.

 

 

Zaradi boljše vizualizacije in izvedbe podelitve, vas naprošamo, da na elektronski naslov, skupaj s prijavnico posredujete vsaj 3 fotografije v .jpg formatu, ki predstavljajo prostovoljca oziroma vašo organizacijo.

 

 

5. NE POZABITE

Promocija prostovoljstva je ključni namen tega natečaja in z njim lahko pomagamo pohvaliti in spodbuditi prostovoljsko delo.

 

 

Več informacij lahko dobite po e-pošti na: info@msv.si ali dimitrij.amon@kunigunda.si.

 

 

 

 

Dimitrij  Amon,                               Amadej Šuperger,                                         Marko Pritržnik,

pobudnik akcije                              predsednik MSV                                             direktor MC Velenje