ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

LIKOVNI / FOTO / GRAFICNI NATECAJ ZA MLADE OD 13.-35. LETA

Mladinski svet Slovenije (MSS) v sodelovanju z Odejo Škofja Loka razpisuje natečaj »Gremo na svoje!«

V okviru natečaja Gremo na svoje! zbiramo vaše prispevke na temo stanovanjske problematike (mladih) v Sloveniji oz. prihodnosti mladih skozi vidik osamosvajanja – odselitve od staršev.
Zbiramo prispevke v obliki:
1 fotografije,
2 risbe, slike, stripa ali drugega likovnega oz. grafičnega izdelka.

Sodelujoči v natečaju morajo biti stari med 13 in 35 let.
Sodelujejo lahko posamezniki in skupine (npr. šolski razredi, mladinske organizacije ipd.).
Vsi izdelki so lahko oddani ali v digitalni ali v fizični (papirnati) obliki. Zaželeno je, da se izdelkom, predvsem likovnim oz. grafičnim, priloži obrazložitev – kako je izdelek povezan z vsebino natečaja.
Razpisane nagrade:
za posameznike:
1. nagrada: Odeja Škofja Loka opremi vašo posteljo z vzglavnikom in odejo
2. nagrada: Stol, izdelan pri Mizarstvu Atelšek
3.-10. nagrada: manjše materialne nagrade,
ki sta jih prispevala podjetje M Sora in Mladinski svet Slovenije;
ter za skupino:
1 nagrada: Okrasni vzglavnik Odeje Škofja Loka za vsakega člana skupine
in druge manjše materialne nagrade
Rok za prijavo: sreda, 14. marec 2018.
Več informacij in prijave na: gremonasvoje@mss.si ali Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana.