ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Predmet javnega razpisa je štipendiranje dodiplomskih ali podiplomskih študentov, ki aktivno delujejo v MOV.

Mladinski center Velenje dodeljuje letne štipendije študentom, ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev. Štipendije v celoti financira Mestna občina Velenje.

Rok za vložitev vlog je 21. 10. 2019!

Razpisna dokumentacija: