ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Državno priznanje v mladinskem sektorju za leto 2015

Projekt "Udarnik" MC Velenje je pravzaprav neformalna skupina mladih prostovoljcev, ki družinam in posameznikom v Velenju ponuja brezplačno pomoč na domu. Opravljajo razna dela, ki si jih nekateri posamezniki zaradi slabšega socialnega ali zdravstvenega stanja ne morajo sami priskrbeti.
Skupina deluje šele od januarja 2015, vendar je v tem letu že izvedla preko 50 prostovoljnih in humanitarnih akcij. Fleksibilna skupina šteje okoli 30 mladih članov, ki pa so tudi sami mladi z manj priložnostmi, saj jih je večina dolgotrajno brezposelnih.
Pomoč ljudem, ki to resnično potrebujejo, je gotovo pomembna dimenzija mladinskega dela, s čimer mladi prispevajo k medgeneracijskem sožitju in socialni kohezivnosti v lokalni skupnosti in promovirajo solidarnost. Obenem krepijo lastne kompetence in socialne veščine ter pripravljenost za aktivno spreminjanje družbene stvarnosti.
Projekt "Udarnik", ki med lokalno mladino že prerašča v gibanje pa nastavlja tudi ogledalo državi in širši družbi. Mladi na nekonvencionalen način kažejo na pomen zasebnih iniciativ in na sive lise obstoječih javnih politik tako na področju zaposlovanja, kot tudi na področju socialnih pomoči. 

Prvo državno priznanje pa je bilo podeljeno Mladinskemu centru Velenje in Mladinskemu svetu Velenje za pripravo prve lokalne strategije mladih v Sloveniji.