ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Čisto moje Velenje - prijava

Mestna občina Velenje bo tudi v letu 2015 izvedla projekt počitniškega dela »Čisto moje Velenje«. Projekt bo potekal v času šolskih počitnic (junij, julij in avgust). Delo bo potekalo v tedenskih terminih, vsak sodelujoči dijak bo lahko opravil največ 38 delovnih ur. Delo bo plačano 4,5 evra na uro. Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo vsi dijaki, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Velenje in so rojeni pred letom 2000. Mlajši in rojeni leta 2000 v projektu ne morejo sodelovati. Počitniško delo bo tudi letos potekalo po vseh krajevnih skupnostih in mestnih četrtih ter v nekaterih javnih zavodih, društvih in organizacijah.

Če želite sodelovati v projektu »Čisto moje Velenje«, v celoti izpolnite prijavnico in jo pošljite ali prinesite na Mestno občino Velenje (Titov trg 1, Velenje) najkasneje do 10. junija 2015. Prijavnic, ki bodo prispele po tem datumu, ne bomo upoštevali.