ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Vloge za sprejem v študentski dom Velenje

Mladinski center Velenje objavlja vlogo za sprejem v študentski dom za šolsko leto 2016/2017. 
 http://www.mc-velenje.si/hotel/studentsko-dijaski-dom

Izpolnjeno vlogo pošljite s priporočeno pošiljko vključno do 12.8.2016 na naslov MLADINSKI CENTER VELENJE, ŠALEŠKA CESTA 3, PP 191, 3320 VELENJE, s pripisom VLOGA ZA ŠTUDENTSKI DOM.

Kandidate bomo o izboru obvestili pisno do vključno 31.8.2016. Nepopolno izpolnjene vloge bodo zavrnjene! Dodatne informacije dobite na metka.rupreht@mc-velenje.si