ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

KonS

Mladinski center Velenje je v sodelovanju z osmimi slovenskimi partnerji leta 2019 pristopil k projektu konS - Platformi za sodobno raziskovalno umetnost, v sklopu katerega bomo v prihodnjih letih izvajali številne aktivnosti na področju intermedijske in raziskovalne umetnosti s ciljem vzpostavljanja rednih praks povezovanja med umetniškim in izobraževalnim področjem ter gospodarstvom. V okviru projekta se bodo izvajale delavnice, simpoziji, okrogle mize, in še veliko več.

Povezave

O projektu

Namen projekta konS - Platforme za sodobno raziskovalno umetnost je vzpostavitev boljših pogojev in okoliščin za vzdrževanje in razvoj sodobne raziskovalne umetnosti v Sloveniji. Dejavnosti v projektu KONS se vsebinsko in strukturno dopolnjujejo z ustanovitvijo nove razvojno-raziskovalne in oblikovalsko-inženirske inštitucije (future/solution lab), ki bo omogočala produkcijo vrhunske sodobne raziskovalne umetnosti in prevajanje daljnovidnih umetniških idej in invencij v gospodarstvo ter napredno naravnano družbeno okolje. Cilj projekta je vzpostaviti sistemske povezave med snovalci idej, izumitelji in inženirji za ustvarjanje rešitev za vključujočo družbo ter vzpostavljanje informacijsko-izobraževalnega sistema za različne družbene skupine, ki bodo opolnomočene za kritično rabo novih tehnologij.

Predlog za ustanovitev KONS-a izhaja iz pobude, ki smo jo deležniki na področju intermedijske umetnosti uspeli uvrstiti kot cilj v Nacionalni program za kulturo 2013-2017, kjer ukrep omenja izboljšanje infrastrukturnih pogojev za producente intermedijske umetnosti. Projekt KONS, ki ga predstavljamo v tem povzetku, v ospredje postavlja vse zainteresirane zavode, društva in posameznike s področja sodobnih raziskovalnih umetniških praks, ki so enakopravno vključeni v oblikovanje skupnega mehanizma za trajnostno izboljšanje infrastrukturnih pogojev. Priložnost za realizacijo omenjenega cilja je zapisana v prvi prednostni osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (2.1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva) in v Strategiji pametne specializacije 2014-2020.

Izhajajoč iz potreb intermedijske umetnostne produkcije na terenu ugotavljamo, da je potrebno ustvariti pogoje za boljše delo umetnikov, možnost ustvarjanja večjih projektov in vzpostavitev trga, t. j. povezav z gospodarstvom in različnimi skupnostmi, ki v intermedijski produkciji prepoznava potenciale idej za inovacije in razvoj svojih bodočih produktov in storitev.

S tem namenom smo se partnerji s področja sodobne raziskovalne umetnosti – Zavod Kersnikova, Zavod Projekt Atol, Zavod Aksioma, Društvo Ljudmila, Zavod Cona, vsi iz Ljubljane, in Univerza v Novi Gorici – Akademija umetnosti, Mladinski center Velenje, LokalPatriot Novo mesto ter MKC Maribor – povezali v konzorcij, ki bo vzpostavil sodelovalno platformo na diagonali zahodne in vzhodne kohezijske regije Slovenije. KONS je zasnovan tako, da se v pridruženo partnerstvo lahko vključijo tudi druge organizacije, ki bodo izkazale interes za aktivno sodelovanje v platformi. Ustanovitveni partnerji smo se odzvali na odprti poziv deležnikom za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije (SPS), ki ga je maja 2015 objavila Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ter s tem ustvarili pogoje za začetek priprav na črpanje sredstev, ki so v Operativnem programu za izvajanje evropske  kohezijske politike.

Poslanstvo

Poslanstvo je ustvariti pogoje, v katerih bodo dejavnosti sodobne raziskovalne umetnosti imele dobre in stabilne pogoje za delovanje v ekosistemu deležnikov iz izobraževanja, znanosti, podjetništva in industrije, ki ga prepoznavajo in podpirajo državne in mednarodne politike. To poslanstvo bodo deležniki KONS-a dosegali na naslednje načine:

  • vzpostaviti sistemske povezave, ki bodo omogočale prepoznavanje in vključevanje sodobne raziskovalne umetnosti kot ključnega deležnika v družbenih procesih, ki ustvarjajo boljši jutri;

  • vzpostaviti pogoje dela, ki bodo omogočali vzdržno delovanje na področju sodobne raziskovalne umetnosti in razvoj projektov večjega merila;

  • vzpostaviti mehanizme za medresorsko povezovanje politik, ki vključujejo sodobno raziskovalno umetnost v svoje osnovne dejavnosti;

  • ustanovitev razvojno-raziskovalne in inženirsko-oblikovalske platforme, ki bo na trgu ustvarjala pogoje za trajnostno sofinanciranje umetnostne dejavnosti;

  • vzpostavitev mehanizmov, ki bodo omogočali gospodarstvu in drugim družbenim dejavnostim dostop do vizionarskih tehnoloških in družbenih inovacij;

  • ustanovitev institucije za transverzalne izobraževalne dejavnosti na področju, na katerem se povezujejo sodobne raziskovalne umetnosti, znanost in tehnologije na vseh ravneh izobraževanja;

  • povezovanje v pomembne evropske in mednarodne mreže ter priprava iniciativ za oblikovanje politik na področju sodobne raziskovalne umetnosti v sodobni družbi.

Utrinki iz nekaj delavnic

V Velenju smo do sedaj izvedli že delavnice, na katerih so si otroci izdelali Vlagomer, Vremensko postajo, Mikroskop, Micro:bit na kateri so ustvarjali zvoke z uporabo sadja in zelenjave, Kolesarsko signalno rokavico in Solarni polnilec.

Projekt konS vzpostavlja mrežo vozlišč in laboratorijev po vsej Sloveniji, ki se medsebojno dopolnjujejo v ekosistem dejavnosti za kritičen razvoj prihodnosti.

Partnerji: Kersnikova, Aksioma, Projekt Atol, Cona zavod, @ LJUDMILA, MKC Maribor, LokalPatriot, Akademija umetnosti Univerza v Novi Gorici, Mc Velenje.

 Projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.