ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Razpis za prosto delovno mesto: Samostojni strokovni sodelavec VI

V Mladinskem centru Velenje objavljamo razpis za prosto delovno mesto "SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELOVEC VI".  Več o delovnem področju, pogojih in načinu prijave v priponki. 

Javni razpis - Štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje

Mladinski center Velenje je na podlagi Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje objavil javni razpis za štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 2023/24. Letne štipendije bodo dodeljene študentom, ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev. Razpis je dostopen na https://www.mc-velenje.si in https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi.

Skupna višina razpisanih sredstev je 5.400 evrov, višina štipendije pa znaša 90 evrov na mesec. Štipendije se bodo izplačevale dodiplomskim ali podiplomskim študentom za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. oktobra 2023 do 30. septembra 2024.

Na javni razpis se lahko prijavijo študenti, ki: imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so državljani Republike Slovenije; niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu; so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili vsaj prvi letnik študijskega programa 1. ali 2. bolonjske stopnje, v katerega so vpisani; hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri sodelavki Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Katji Remic Novak (e-naslov: katja.remic-novak@velenje.si, telefonska številk 03 8961 722).

Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi dokazili, s pripisom NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS –ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024«, vložijo na naslednji način:

-priporočeno po pošti na naslov Mladinski center Velenje, Šaleška cesta 3, 3320

-po elektronski pošti na naslov info@mc-velenje.si

Izpostavljeno