ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Mladinske izmenjave

Mladinske izmenjave spadajo pod program Erasmus + Mladi v akciji.

Udeleženci so mladi stari med 18 in 30 let, izmenjava pa poteka najmanj 5 dni in največ 21 dni.

Skupinam mladih iz različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo čas in raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva.

We need to talk

V letu 2019 smo izvedli mednarodno izmenjavo z naslovom We need to talk, kjer smo z Gledališčem Velenje med drugim ustvarili gledališko predstava na temo medvrstniškega bullyinga, spolnih in fizičnih zlorab, o posledicah in (ne)moči.

Koordinatorka: Špela Verdev

Sodelujoče države: Azerbajdžan, Španija, Romunija, Srbija, Gruzija, Makedonija, Slovenija

29.01.2020
6 fotografij

Izmenjava 2019


Jaz, prostovoljec!

Leta 2018 smo v Velenju izvedli mednarodno izmenjavo na temo prostovoljstva Jaz, prostovoljec! in gostili mlade iz 7 različnih držav, izvedli 12 različnih delovnih akcij na terenu , skupaj opravili 1080 ur prostovoljskega dela, sodelovali z sedmimi organizacijami in posamezniki iz našega lokalnega okolja (CVIU, Društvo Hiša, Zavod eMCe plac, IndiCamp, Kamnoseštvo, posamezniki)

Koordinatorka: Ana Marija Kolar

Sodelujoče države: Gruzija, Italija, Makedonija, Španija, Azerbajdžan, Srbija, Slovenija

27.01.2020
6 fotografij

Izmenjava 2018


Mladinski center Velenje je organiziral ali soorganiziral več izmenjav:

2005: Islandija

2006: Nemčija (Köln)

2008: Slovenija, Italija, Španija, Češka, Turčija

2010: Slovenija, Španija, Estonija, Italija

Koordinatorka: Melita Kovač