ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Moj klub

Izlet na Ptuj

Z obiskovalci Mojega kluba smo se konec meseca marca s kombijem odpravili na izlet na Ptuj. Obiskali smo Pokrajinski muzej na Ptujskem gradu ter cerkev na Ptujski Gori. Bilo je poučno, zabavno in polno smeha. Dobrega razpoloženja nam ni pokvarilo niti muhasto vreme. Kam se bomo odpravili naslednjič? Kdo ve. ;)

Opis programa

Dnevni  center MOJ KLUB je ustanovljen z  namenom kvalitetnejšega  preživljanja vsakdana  oseb s težavami v duševnem zdravju, invalidov in vseh, ki si želijo druženja.  

NAMEN PROGRAMA: 

 • kakovostno preživljanje vsakdana
 • razvijanje sposobnosti
 • nudenje pomoči pri vzpostavljanju, vzdrževanju in širjenju socialne mreže
 • nudenje pomoči pri vključevanju v okolje
 • nudenje pomoči, spremljanje in spodbujanje k vključevanju v aktivnosti, ki se odvijajo v širši skupnosti (prireditve na prostem, obisk kina, gledaliških predstav in drugih prireditev)
 • pomoč pri pridobivanju in ohranjanju socialnih veščin, znanj in spretnosti
 • zmanjševanje socialne izključenosti
 • spremljanje uporabnika na njegovo željo k zdravniku, po nakupih, v javne ustanove, knjižnico, itd.
 • sodelovanje z ostalimi institucijami: Center za socialno delo Velenje, inštitut Integra, organizacija ŠENT Velenje, itn.

CILJ PROGRAMA:

 • podpora in opogumljanje uporabnikov
 • izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov
 • zmanjšanje števila hospitalizacij v psihiatričnih bolnišnicah
 • osveščanje in informiranje širše skupnosti
 • zmanjšanje diskriminacije in destigmatizacija

MOŽNA JE VKLJUČITEV V NASLEDNJE SKUPINSKE AKTIVNOSTI:

 • ustvarjalne delavnice 
 • izobraževalne in interesne dejavnosti (glasbena, kulinarična delavnica, sprostitvene vaje, interakcijske vaje, delavnice samopodobe, trening asertivnosti, predavanja, itn.)
 • družabne dejavnosti (družabne in športne igre, telovadba, sprehodi, itn.)
 • kulturne aktivnosti (ogledi razstav, gledaliških in kino predstav, obiski glasbenih koncertov, prireditev, itn.)
 • organizirano druženje (različna praznovanja, izleti, itn.)

KONTAKT:  Ira Preininger

TEL: 031/690-625

E-MAIL: ira.preininger@mc-velenje.si

Program

VSAKO SREDO SE LAHKO UDELEŽITE:

 • 8.00 - 10.00 pogovor, jutranja kavica
 • 10.00 - 11.30 ustvarjalne delavnice
 • 11.30 - 13.00 športne in družabne igre, uporaba računalnika, sprehodi

VSAK ČETRTEK SE LAHKO UDELEŽITE:

 • 8.00 - 9.00 pogovor, jutranja kavica
 • 9.00 - 11.00 glasbena delavnica (igramo na afriške bobenčke)
 • 11.00 - 13.00 športne in družabne igre, uporaba računalnika

VSAK PETEK SE LAHKO UDELEŽITE:

 • 8.00 - 9.00 pogovor, jutranja kavica
 • 9.00 - 11.00 kuharska delavnica
 • 11.00 - 13.00 športne in družabne igre, uporaba računalnika, sprehodi

Prijazno vabljeni!