ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Evropski socialni sklad 2018

 

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1

 

Mladinski delavec bo v Mladinskem centru Velenje deloval na raznih področjih dela, ki so pomembni za mlade in predstavljajo večplastno delo mladinskega delavca, kot »multipratkičnega« mladinskega delavca in izhajajo iz vseh alinej 2. točke 28. člena ZJIMS (dejavnosti mladinskega centra).

 

Potreba po mladinskem delavcu se izkazuje zaradi izvajanja mladinskega programa prostovoljcev v dveh aktivnih skupinah prostovoljcev, ki delujejo v Mladinskem centru Velenje. Mladinski delavec, bo prevzemal aktivnosti vodje mladinskega programa prostovoljcev, ki bodo s svojim lastnim programom zasledovali in uresničevali smernice zapisane v dokumentih namenjenim mladim tako na lokalni kot nacionalni ravni.

Z zaposlitvijo mladinskega delavca bodo lahko mladi vključeni prostovoljci deležni konkretnih aktivnosti iz 3. člena javnega razpisa:

-      delovanje z mladimi v skupinah in timih,

-      načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi,

-      izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi,

-      omogočanje mladim pridobivanje kompetenc.

 

Naloge mladinskega delavca s področja aktivnosti delovanja prostovoljcev:

-     vodenje tima prostovoljskih skupin, ki delujejo v MC Velenje,

-     skupaj z mladimi prostovoljci priprava programa za prostovoljne aktivnosti,

-     izvedba začrtanih programov,

-     beleženje opravljenih prostovoljnih aktivnosti s poudarkom beleženja kompetenc mladih, vključenih v prostovoljne aktivnosti.

 

Dvig kompetenc mladinskega delavca:

-       administrativne kompetence,

-       podgoške kompetence

-       socialne kompetence

 

 Finančna podpora operacije je 11.100,00 € od tega

Rezultat operacije, je zaposlitev mladinskega delavca 1 mesec po končanju operacije. V primeru ugodnih kadrovskih pogojev, tudi več mesecev.

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.