ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Knjižnica

Akti Mladinskega centra Velenje

Programi dela MC Velenje

Poročila o delu MC Velenje

Zapisniki sej sveta MC Velenje

Ostalo / informacije javnega značaja

Strategija za mlade v MOV

Logotipi MC

Velenjska mladina skozi čas

EVS in Velenje

Kako organizirati dogodke

Festival mladih kultur Kunigunda

Pekarna

Kam se dat